pm1.126x0.png

 • Еднофазен електронен електромер: DDS607, DSS607
 • Използува се за измерване консумацията на електрическа енергия на домакински и промишлени еднофазни мрежи
 • Технически параметри:
  - клас на точност: 1.0, 2.0
  - напрежение: 220V
  - спецификация на ток (А): от 1.5(6) А до 30(100) А
  - загуба на мощност: < 2W/10VA - напреженова верига, < 4VA - токова верига
  - функция за двойно измерване
  - комуникация по инфрачесвен порт и RS485
  - нормална работна температура: - 10 до +45 deg. C
  - гранична работна температура: - 25 до +55 deg. C
  - нормално работно напрежение: 0.9 - 1.1 от обявеното напрежение
  - гранично работно напрежение: 0.7 - 1.2 от обявеното напрежение
  - относителна влажност: <85%
 • Трифазен електронен електромер: DТS607, DSS607
 • Използува се за измерване на активната енергия в трифазни четири проводни мрежи с честота 50 Hz или 60Hz
 • Измерване на активната енергия на промишлени обекти, трансформаторни станции, електрически централи и подстанции, разпределителни или електропреносни мрежи
 • Технически параметри:
  - клас на точност: 1.0, 2.0
  - работно напрежение: 57.7/100V, 230/400V
  - спецификация на ток (А): от 1.5(6) А до 30(100) А
  - загуба на мощност: < 2W/10VA - напреженова верига, < 4VA - токова верига
  - комуникация по инфрачесвен порт и RS485
  - нормална работна температура: - 10 до +45 deg. C
  - гранична работна температура: - 25 до +55 deg. C
  - нормално работно напрежение: 0.9 - 1.1 от обявеното напрежение
  - гранично работно напрежение: 0.7 - 1.2 от обявеното напрежение
  - относителна влажност: <75%
 • Стандарти и сертификати:
  - международни стандарти: IEC 620531-21
  - одобрен сертификат: KEMA
 • За по-детайлна информация относно продуктите в този раздел, моля вижте каталога на “Delixi Electric Co. Ltd.”

pm2.120x0.png

 • Серия измервателни прибори: 72T, 72C, 96T и 96C за променлив (Т) и постоянен ток (C) съответно.
 • Служат за измерване на ток, напрежение, честота, мощност, фактор на мощност
 • Монтират се на фасадите или вратите на контролни уреди или табла за средно и ниско напрежение, разпределителни или командни табла в мрежи за променлив ток
 • Технически параметри:
  - тест на налягане: U = 2000V, f = 50Hz, продължителност - 1 мин.
  - граница на механично въздействие: 147 m/c2 макс
  - време за реакция: < 4 sec.
  - ъгъл на отклонение на стрелката: 90 deg.
  - работна температура: -25 до +40 deg. C
  - влажност: от 25% до 80% RH
  - лоши условия за работа са наличието на: плесен, насекоми, пясък, прах, роса
 • Стандарти и сертификати:
  - международни стандарти: IEC 51-1-9, 60051
  - одобрен сертификат: CE
 • За по-детайлна информация относно продуктите в този раздел, моля вижте каталога на “Delixi Electric Co. Ltd.”
CDW Въздушни прекъсвачиCDМ Автоматични прекъсвачиMCB Миниатюрни автоматични прекъсвачиRCCB Дефектно токови защитиЗащити от пренапреженияМетални шкафове и кутии за таблаКонтактори, контролни и термични релетаРелета за времеУреди за контрол и сигнализацияИзмервателни прибори и уредиСтопяеми предпазители и основи за тяхСтабилизатори на напрежениеЩепсели и контакти за индустриятаЕлементи за насищане на електрически таблаLMK Токови трансформатори