“Елинс Инженеринг” ЕООД е компания предлагаща услуги в областта на електроенергетиката, телекомуникациите и системите за сигурност. Дружеството е основано през 2007 г. от екип специалисти, като основната цел е предлагане на качествени услуги, съгласно изискванията на международни и европейски стандарти, правилници, и наредби.

През годините на своето развитие специалистите на “Елинс Инженеринг” ЕООД са изградили контакти с много компании, лидери в производството и дистрибуцията на ел. апаратура и ел. материали. Сътрудничеството с партньори и контрагенти, доказали се в областта на електрообзавеждането и електроенергетиката е допринесло за достигане на високо ниво на професионализъм при проектиране и изграждане на различнте видове електрически системи и уредби.

Екипите на дружеството си сътрудничат и с други проектантски бюра и инженерингови компании, като това увеличава разнообразието и обема на предлаганите от “Елинс Инженеринг” ЕООД услуги, което дава възможност да се реализират много и различни видове системи.

Инсталаторите и проектантите на дружеството в сътрудничество със своите партнъори регулярно преминават различни видове курсове на обучение с цел повишаване на квалификацията и затвърждаване на своите знания и умения, в резултат на това “Елинс Инженеринг” ЕООД притежава специалисти сертифицирани в следните специалности:

 • Дипломирани инженери по “Електроенергетика”
 • Програмиране на телфонни централи “Agfeo” и “Aastra Ericsson”
 • IP системи и продукти за видеонаблюдение JVC Professional
 • Инсталиране и програмиране на IP камери “Mobotix”
 • Академична програма на мрежова академия “Cisco Systems”
 • R&Mfreenet certified designers
 • R&Mfreenet certified fiber and copper installers
 • Проектиране на пожароизвестителни системи с продукти на Hochiki, Kentec, NSC, Paradox Hellas, Terrofire
 • Проектиране, инсталиране, монтаж и сервизно обслужване на пожароизвестителна техника Apollo и C-TEC
 • Проектиране, монтаж, пуск, сервиз и техническо обслужване на пожароизвестителна техника, произведена и доставена от УниПОС – гр. Плевен
 • Програмиране на пожароизвестителни, аспирационни и гасителни системи, системи за детекция на гас, периферни устройства
 • Инсталиране и програмиране на системи за комплексна автоматизация AVE S.P.A.
 • Комплекси от системи за сградна автоматизация TAC Menta/Xenta, TAC Vista, XBuilder
 • Системи за контрол на достъпа TAC Vista Security
 • и др.

Към настоящия момент “Елинс Инженеринг” ЕООД разполага с наличен персонал от 39 служители, от които Групов Технически Ръководител, 3-ма Технически Ръководители, Представител на Ръководството относно стандарта БДС EN ISO 9001, Проектант по Част Електро, Снабдител, Отговорник Склад, 2-ма Технически Сътруднци / Офертен Отдел /, 2-ма Офис Сътруднци / Счетеводен Отдел /, Главен Счетоводител, Началник на Цех за Електрически Табла, Завеждащ "Личен Състав", Експерт "Подбор Кадри" и 25 Ел. Монтьора.

Екипите на дружеството работят ефективно и съгласувано, и се ползват с високо доверие сред своите клиенти, като концепцията на компанията е предлагане на качествени услуги с цел задоволяване нуждите и потребностите на своите клиенти в най-висока степен.

Партньори

 • Schneider Electric Bulgaria EOOD
 • Сектрон ООД - гр. София
 • Елма ООД - гр. Бургас
 • ABB Bulgariia EOOD
 • УниПОС ООД - гр. Плевен
 • AVE S.p.A. - Italy
 • Мулти Медийна Група ЕООД - гр. София
 • R&M Bulgaria EOOD
 • Hilti Bulgaria EOOD
 • Moeller Bulgaria EOOD
 • Тераком ООД - гр. Русе
 • Бетамарк ЕООД - гр. Варна
 • Елкомерс Вяра ЕООД - гр. Варна
 • Телегруп София ЕООД
 • Телетек Груп АД - гр. София
 • и много други

Клиенти и контрагенти

 • Електро Комплект ВН ЕООД
 • Елкомерс Вяра ЕООД
 • Аркон Констракшънс ЕООД
 • Елпроект Инженеринг ЕООД
 • Авангард Инженеринг ЕООД
 • Строй Консулт ЕООД
 • Електрис ЕООД
 • Елиа АД
 • Булярд Корабостроителна Индустрия ЕАД
 • Дружба Стил АД
 • Шон и Жо ООД
 • Агенция по вписванията - гр. Варна
 • Поларис Продукт ООД
 • Агро Сим ЕАД
 • Профи Кредит България ЕООД
 • и много други

Реализирани проекти