scr14.81x0.jpg

 • Времереле CDRT8:
  - нормално отворен или нормално затворен контакт
  - стандарт: IEC 60947.5
  - напрежение на намотката: 230V
  - ток на нагряване: 5A - 8A
  - време на задържане: 0.1 - 480s
  - брой превключвания: 30 000 пъти
  - електрическа мощност: < 1W
  - съпротивление на изолация: > 1.5 MOhm
  - проводник за комутация: до 1 mm2

scr17.103x0.jpg

 • Времереле KG316T:
  - честота 50Hz, напрежение < 400V
  - изходи: 10 вкл. - 10 изкл., единичен изход
  - изходи: 8 вкл. - 8 изкл., двоен изход
  - стандарт: IEC 60947-5-1
  - напрежение на намотката: 230V / 400V
  - ток на нагряване: 10A
  - време на задържане: 1 m in - 168 h, настройка по дни или седмици
  - загуба на мощност: < 3W
  - електрическа мощност: < 6kW
  - работен температурен диапазон: - 5 deg. С to +40 deg. C
  - точност: < 2 сек. / ден
  - метод на използване: AC-15: 240V/3A, 400V / 1.9A
  - цифров LED дисплей
  - цифрова клавиатура за настройка
  - вградена батерия, алкална
  - монтаж на DIN шина или директен монтаж
  - механична издръжливост: > 1 x 1000 000 times
  - електрическа издръжливост: > 1 x 100 000 times

scr16.103x0.jpg

 • Времереле KG316TD:
  - честота 50Hz, напрежение < 400V
  - изходи: 16 вкл. - 16 изкл.
  - стандарт: IEC 60947-5-1
  - напрежение на намотката: 230V / 400V
  - ток на нагряване: 10A
  - време на задържане: 1 m in - 168 h, настройка по дни или седмици
  - загуба на мощност: < 3W
  - електрическа мощност: < 6kW
  - работен температурен диапазон: - 5 deg. С to +40 deg. C
  - точност: < 2 сек. / ден
  - метод на използване: AC-15: 240V/3A, 400V / 1.9A
  - цифров LED дисплей
  - цифрова клавиатура за настройка
  - вградена батерия с възможност за презареждане
  - монтаж на DIN шина или директен монтаж
  - механична издръжливост: > 1 x 1000 000 times
  - електрическа издръжливост: > 1 x 100 000 times

scr15.97x0.jpg

 • Времереле KG816A/B:
  - честота 50Hz, напрежение < 400V
  - изходи: 16 вкл. - 16 изкл. с прозрачен капак
  - изходи: 8 вкл. - 8 изкл. без прозрачен капак
  - стандарт: IEC 60947-5-1
  - напрежение на намотката: 230V
  - ток на нагряване: 10A
  - време на задържане: 1 m in - 168 h, настройка по дни или седмици
  - загуба на мощност: < 4.5W
  - електрическа мощност: < 6kW
  - работен температурен диапазон: - 5 deg. С to +40 deg. C
  - точност: < 2 сек. / ден
  - метод на използване: AC-15: 240V/3A, 400V / 1.9A
  - цифров LED дисплей
  - цифрова клавиатура за настройка
  - вградена батерия с възможност за презареждане
  - монтаж на DIN шина
  - механична издръжливост: > 1 x 1000 000 times
  - електрическа издръжливост: > 1 x 100 000 times

scr13.114x0.jpg

 • Времереле JSZ3 A/F:
  - честота 50Hz, напрежение < 400V
  - стандарт: IEC 60947-5-1
  - напрежение на намотката: 120V, 240V, 400V
  - ток на нагряване: 5A
  - време на задържане: 0.05 sec - 24 h за JSZ3A; 0.1 sec - 30 min за JSZ3F
  - загуба на мощност: < 3W
  - работен температурен диапазон: - 5 deg. С to +40 deg. C
  - грешка от повторения: < 5%
  - метод на използване: AC-15: 400V/1.95A, 240V/1.5A, 120V/3.0A; DC-13: 250V/0.27A, 125 / 0.55A
  - монтаж на DIN шина или директен монтаж
  - механична издръжливост: > 1 x 1000 000 times
  - електрическа издръжливост: > 1 x 100 000 timesscr12.jpg

scr12.79x0.jpg

 • Времереле XJ9 за следене наличие на фаза и фазова последователност:
  - честота 50Hz, напрежение < 400V
  - стандарт: IEC 60947-5-1
  - напрежение на намотката: 380V, 400V
  - ток на нагряване: 5A
  - време на задържане: 1.5 sec до 9 sec, възможност за настройка
  - загуба на мощност: < 1W
  - тип на контакта: 1NO, 1NC
  - капацитет на контактора: AC400Vx3
  - механична издръжливост: > 1 x 1000 000 times
  - електрическа издръжливост: > 1 x 100 000 times
 • За по-детайлна информация относно продуктите в този раздел, моля вижте каталога на “Delixi Electric Co., Ltd.”
CDW Въздушни прекъсвачиCDМ Автоматични прекъсвачиMCB Миниатюрни автоматични прекъсвачиRCCB Дефектно токови защитиЗащити от пренапреженияМетални шкафове и кутии за таблаКонтактори, контролни и термични релетаРелета за времеУреди за контрол и сигнализацияИзмервателни прибори и уредиСтопяеми предпазители и основи за тяхСтабилизатори на напрежениеЩепсели и контакти за индустриятаЕлементи за насищане на електрически таблаLMK Токови трансформатори