picture1.262x0.jpg

 • CDМ1 Автоматични прекъсвачи в лят корпус
 • CDМ1 Автоматични прекъсвачи в лят корпус със защита от ток на утечка
 • Разпределение на ел. енергия и защита на вериги и оборудване срещу претоварване, спад на напрежение и късо съединение
 • Защита на двигатели срещу претоварване, спад на напрежение и късо съединение (In = 400A)
 • Нечести пускания и контрол на AC двигатели
 • Фиксиран или изваждаем тип предпазител
 • Термомагнитна защита за мигновенно изключване срещу късо съединение и дълготрайно забавяне на изключване при максимален ток
 • Защита на потребители от непряк контакт
 • Защита на ел. инсталации срещу повреди на изолация
 • Защита за ток на утечка със или без задържане
 • Номинален ток 10-1250А
 • 7 типоразмера на корпуса
 • Icu = 50-80kA за тип М и 25-50 за тип L
 • Механична износоустойчивост от 2500 до 7000 цикъла
 • Електрическа износоустойчивост до 4000 цикъла
 • Аксесоари за монтаж към прекъсвачите:
  - минимално напреженов изключвател
  - шунтов изключвател
  - контакт с индикация за позиция ON/OFF
  - контакт с индикация за сработване и др.
 • Стандарти и сертификати
  - международни стандарти: EN60947-2:2006, EN60947-1:2004 / EN60947-2:2003
  - одобрени сертификати: CB, CE, KEMA, SЕМКО
 • За по-детайлна информация относно продуктите в този раздел, моля вижте каталога на “Delixi Electric Co. Ltd.”
CDW Въздушни прекъсвачиCDМ Автоматични прекъсвачиMCB Миниатюрни автоматични прекъсвачиRCCB Дефектно токови защитиЗащити от пренапреженияМетални шкафове и кутии за таблаКонтактори, контролни и термични релетаРелета за времеУреди за контрол и сигнализацияИзмервателни прибори и уредиСтопяеми предпазители и основи за тяхСтабилизатори на напрежениеЩепсели и контакти за индустриятаЕлементи за насищане на електрически таблаLMK Токови трансформатори