picture1.235x0.jpg

 • Стопяемите предпазители от сериите RT16 намират приложение при:
  - защити на вериги от претоварване
  - защити на вериги при къси съединения
 • Технически параметри:
  - гранични стойности на тока, In(A): 2 - 630А
  - напрежение, U (V): 500/660V
  - изключваща способност: 120кА (500V), 50kA (660V)
  - тегло (грама): 170 - 1280
  - материал: керамика или пластнаса
 • Стопяемите предпазители от сериите RT18 намират приложение при:
  - защити на вериги от претоварване
  - защити на вериги при къси съединения
 • Технически параметри:
  - гранични стойности на тока, In(A): 2 - 63А
  - напрежение, U (V): 380V
  - изключваща способност: 100кА
  - тегло (грама): 8 - 206
  - материал: пластнаса
  - с наличие и без наличие на контролна лампа
 • Стандарти и сертификати:
  - международни стандарти: IEC60269
  - одобрен сертификат: CE
 • За по - детайлна информация относно продуктите в този раздел, моля вижте каталога на "Delixi Electric Co. Ltd."
CDW Въздушни прекъсвачиCDМ Автоматични прекъсвачиMCB Миниатюрни автоматични прекъсвачиRCCB Дефектно токови защитиЗащити от пренапреженияМетални шкафове и кутии за таблаКонтактори, контролни и термични релетаРелета за времеУреди за контрол и сигнализацияИзмервателни прибори и уредиСтопяеми предпазители и основи за тяхСтабилизатори на напрежениеЩепсели и контакти за индустриятаЕлементи за насищане на електрически таблаLMK Токови трансформатори