“Елинс Инженеринг” ЕООД предлага широка гама от услуги свързани с изграждането на различни видове електрически уредби и инсталации, системи за сигурност, и системи за пренос на глас и данни. Компанията притежава екип от специалисти за управление на собствени и външни проекти съставен от ръководител проект, технически ръководители, отговорник склад, снабдител, ръководители бригада, електромонтажници, общи работници и други доколкото това е необходимо.

Процесите по управлението на всеки един проект преминават през следните етапи:

Следните видове системи, уредби и инсталации се предлагат за изпълнение от специалистите на Дружеството:

 • Изграждане на електрически уредби
 • Насищане и тестване на ел. табла
 • Изграждане на мълниезащитни уредби
 • Изграждане на оповестителни уредби
 • Изграждане на системи за следене концентрацията на вредни газове
 • Изграждане на структурни кабелни системи, инсталиране на активни устройства
 • Изграждане на телефонни, домофонни и видеодомофонни системи
 • Изграждане на системи за видеонаблюдение / CCTV /
 • Изграждане на сигнално - охранителни системи / СОТ /
 • Изграждане на системи за контрол на достъп и отчитане на работното време
 • Изграждане на пожароизвестителни системи и интегрирането им в други електрически уредби
 • Изграждане на системи за комплексна автоматизация на дома и офиса