“Елинс Инженеринг” ЕООД е компания предлагаща услуги в областта на електроенергетиката, телекомуникациите и системите за сигурност. Дружеството е основано през 2007 г. от екип специалисти, като основната цел е предлагане на качествени услуги, съгласно изискванията на международни и европейски стандарти, правилници и наредби. През годините на своето развитие ръководния състав на “Елинс Инженеринг” ЕООД е създал контакти с много компании, лидери в производството и дистрибуцията на ел. апаратура и ел. материали. Сътрудничеството с партньори доказали се в областта на електрообзавеждането и електроенергетиката е допринесло до достигане на високо ниво на професионализъм при проектиране и изграждане на различнте видове електрически системи и уредби.

ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ

“Елинс Инженеринг” ЕООД предлага широка гама от услуги свързани с изграждането на различни видове електрически системи, системи за сигурност и системи за пренос на глас и данни. Инсталаторите и проектантите на дружеството регулярно преминават различни видове курсове на обучение с цел повишаване на квалификацията и затвърждаване на своите знания и умения. Подробно описнание на предлаганите за монтаж от “Елинс Инженеринг” ЕООД електрически системи и инсталации е изложено в раздел “ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ”.

ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ

ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА

От месец Октомври 2010 г. “Елинс Инженеринг” ЕООД е официален представител на Delixi Electric Co. Ltd., китайско - френска компания, основана от Schneider Electric Group, световна сила и експерт в производството и дистрибуцията на елетрически апарати и елементи за насищане на електрически табла. Delixi Electric Co. Ltd. предлага и редица решения за повишаване сигурността на електрическата мрежа, като производство на катодни отводители, стабилизатори на напрежение, контролни и измервателни уреди и др. подобни. Подробна информация относно предлаганата от “Елинс Инженеринг” ЕООД електроапаратура можете да получите в раздел “ТЪРГОВИЯ”.

ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА

ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ И УРЕДБИ

От 2010 г. “Елинс Инженеринг” ЕООД разполага с екип от проектанти по част Електро, като специалистите са редовни членова на КИИП – Регионална колегия, гр. Варна. Предлаганите услуги в тази област включват проектиране на всички видове системи и уредби посочени в дейност “Електроизграждане”. Съвместното предоставяне на услуги по електроизграждане и проектиране по част Електро, повишава качеството на изградените от екипи на дружеството електрически системи и уредби. Подробна информация относно предлаганите от дружеството проектански услуги можете да получите в раздела "ПРОЕКТИРАНЕ".

ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ И УРЕДБИ

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД "С"

Орган за контрол от вида “С” функционира от 2008 г., като обособено самостоятелно звено, относно декларирания обхват на измервателната и изпитвателната си дейност към "Елинс Инженеринг” ЕООД- гр. Варна. Органът за контрол притежава изградена система за управление на качеството, където са описани неговите функции и областта на компетентност. Подробна информация относно предлаганите услуги от ОКС можете да получите в раздел “ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С”.

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД "С"