Търговски и офис център - гр. Каварна, област Варна
Възложител: Пи Ел Ейч Инвест ООД - гр. Варна
Главен изпълнител: Планекс ООД - гр. Варна
Изпълнител по част електро: Планекс Комплект ООД

Елинс Инженеринг ЕООД участва в проектирането на следните системи и уредби на обекта:

  • Система за контрол на достъпа
  • Система за пожароизвестяване
  • Система за видеонаблюдение
  • Система за отчитане наличието на въглероден окис