Селище за сезонно обитаване в землището на с. Рогачево
Инвеститор на проекта: Сердика Имоти ЕООД - гр. София
Главен изпълнител: Гранит 99 ООД - гр. Варна

Елинс Инженеринг ЕООД участва в изграждането на следните видове системи и уредби:

  • Силова и Осветителна Уредба
  • Телефонна и Телевизионна Инсталация
  • Заземителна и Мълниезащитна Уредба
  • Алармена Система / СОТ /
  • Измерване и Контрол на Електрическите Величини на Обекта