Търговски дом, ж.к. Вива 4, гр. Варна
Възложител: Пи Ел Ейч Инвест ООД
Главен изпълнител: Планекс ООД
Изпълнител на част електро: Планекс Комплект ООД

Елинс Инженеринг ЕООД участва в проектирането на следните видове системи на обекта:

  • система за енергиен мониторинг на електрическата уредба
  • система за видеонаблюдение
  • алармена система / СОТ /
  • система за пожароизвестяване
  • система за комплексна автоматизация на осветителната и силовата уредба