Завод за производство на сухи строителни смеси на "Вебер България" ЕООД, с. Изворско, област Варна
Инвеститор на проекта: Сен Гобен ЕООД
Главен изпънлител: Планекс ООД
Изпълнител по част електро: Планекс Комплект ООД

Елинс Инженеринг ЕООД достави електроапаратура на Delixi Electric See Ltd. за насищане на електрическите табла на обекта и извърши измерването и контрола на електрическите и физични величини посредством Орган за контрол от вид "С" към Елинс Инженеринг ЕООД.