Плодохранилище за съхранение на плодове - гр. Долни Чифлик
Инвеститор на проекта: Агро Сим АД
Главен изпълнител: Строй Консулт ЕООД - гр. Сливен

Елинс Инженеринг ЕООД участва в изграждането на силовата и осветителната уредба на обекта, както и в измерването и контрола на електрическите и физични величини посредством Орган за Контрол от Вид "С" към Елинс Инженеринг ЕООД.