Органът за контрол от вид С при „Елинс Инженеринг” ЕООД прилага своя документирана система за управление, съгласно стандарта БДС EN /IEC 17020:2012 и изискванията за акредитация на ИА БСА. Политиката и свързаните с нея цели на Органа за контрол от вид С при „Елинс Инженеринг” ЕООД за осъществяване на дейността по контрол са изложени в декларация на ръководството, както следва: