Инсталаторите, проектантите, както и целия персонал на "Елинс Инженеринг" ЕООД в сътрудничество с партньорите на дружеството, регулярно преминават различни видове курсове на обучение с цел повишаване на квалификацията и затвърждаване на своите знания и умения. В настоящия раздел прилагаме някои от сертификатите притежавани от служители на компанията, както следва: