Дружба Стил АД, адрес: бул. "8-ми Приморски полк" No 119, гр. Варна. Дейносттта на дружеството е производство на мъжка и дамска конфекция.

Елинс Инженеринг ЕООД участва в изграждането на елекртическите системи и уредби в следните отдели:

 • Фирмен магазин на Дружба Стил АД - приземен етаж
 • Отдели: Сортировачен - приземен етаж, Кроячен - 6 етаж, Шивашки - приземен етаж
 • Офис на Дружба Стил АД - 2 етаж
 • Офис на нотариус г-жа И. Обретенова - приземен етаж

Следните системи и уредби са изградени на обектите споменати по - горе:

 • Силова и Осветителна Уредба
 • Структурна Кабелна Система
 • Система за Видеонаблюдение
 • Алармена Система / СОТ /
 • Пожароизвестителна Система
 • Заземителна Уредба
 • Проектиране на Офистната Част на Дружеството
 • Измерване и Контрол Параметрите на Електрически и Физични Величини на споменатите по - горе обекти